Garantier

Garanti

Touratech Nordic ansvarar för garantin på Touratech-tillverkade produkter sålda endast av oss. Garantin omfattar materialfel eller fel i tillverkningen och gäller för de flesta produkter i två (2) år från leverans. För alla garantiärenden måste du kontakta oss för bekräftelse innan returnering. Returer som skickats till oss utan bekräftelse kommer ej att accepteras. Till varan måste kopia på originalkvitto bifogas. Touratech Nordic och/eller Touratech AG avgör om garantin ska godkännas och om varan ska repareras eller bytas. Garantin gäller ej för skador uppkomna vid felaktig eller vårdslös användning, olyckor, eller reparationer gjorda av icke godkända (av Touratech Nordic eller Touratech AG) reparatörer. För övriga produkter i vårt sortiment gäller den aktuella tillverkarens originalgaranti. Touratech Nordic kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta eller konsekvensiella skador och/eller kostnader som uppkommer i samband med användandet. Detta gäller också skador/kostnader orsakade av fel eller brister på Touratech-tillverkade eller övriga produkter i vårt sortiment.


Nöjd kund-garanti på komfortsadlar

Nöjd kund-garanti gäller på alla våra komfortsadlar. Anledningen till att vi lämnar denna garanti är att man bör köra 50-100 mil för att kunna avgöra om en komfortsadel passar bra för den aktuella personen eller inte.

Så här fungerar det:

- Köp någon av våra komfortsadlar (ej sportsadlar).
- Nöjd kund-garantin börjar gälla från den dag du hämtar ut paketet.
- Du har 30 dagar på dig att provköra sadeln så mycket du vill, ju mer desto bättre.
- Om du inte är nöjd med komforten på sadel kan du returnera den till oss inom 30 dagar.
- Bifoga originalkvitto samt ditt kontonummer.
- Vi återbetalar det fulla värdet på sadeln (enligt originalkvitto) exkl. ev. fraktkostnader
- Du har pengarna på ditt konto inom 30 dagar.

Vid ev. retur måste sadeln vara hel och ren och inte varit utsatt för mer än ”normalt slitage”.

Observera att Nöjd kund-garanti är unikt för Touratech Nordic. Du kan alltså inte utnyttja denna garanti hos några andra Touratech-distributörer eller butiker.