Övriga villkor

Övriga villkor

 Informationen på denna webbsida presenteras i existerande skick. Touratech Nordic kan inte stå till svars för direkta, indirekta eller konsekvensiella skador som uppkommer i samband med användandet av denna webbsida eller andra hyperlänkade webbsidor, såsom t.ex. förlorade intäkter, affärsavbrott, förlust av program, data eller annat, även om vi/ni uttryckligen har blivit informerade om dessa skador. Denna webbsida innehåller hyperlänkar till icke Touratech-relaterade webbsidor. Touratech Nordic kan inte hållas ansvariga gällande villkoren för dessa webbsidor.

 

Konsumentköplagen

Touratech Nordic verkar under Konsumentköplagen (www.konsumentverket.se) och följer konsumentverkets rekommendationer vid en ev. tvist. Utöver detta kan vi inte hållas ansvariga för förlust eller skada orsakad av Touratech-produkt(er) eller övriga produkter i vårt sortiment, inklusive förlust eller skada som uppkommit genom tillit till information på hemsida eller i vår papperskatalog. Det är användarens ansvar att utvärdera korrektheten och fullständigheten i de artiklar som levererats av Touratech Nordic. Användaren accepterar allt ansvar när denne installerar/monterar produkten. Touratech Nordic kan inte hållas ansvariga för bristfällig installation/montering.